Berlin

Wang Jin Song, Zeng Fan Zhi, Xin Hai Zhou, Qi Zhi Long, Liu Wei, Yue Min Yun, Gul Jin, Zhang Xiao Gang, Mai Jin Yao, Zhang Bin, Zhang Gong, Liu Xiao Dong, Wang Guang Yi, Guo Wei, Yang Shao Bin

8 + 8 - 1

15.9. – 8.11.1997
  • <p><em>8+8-1</em>, installation view, vierte Etage, 1997</p>

    8+8-1, installation view, vierte Etage, 1997

  • <p><em>8+8-1</em>, installation view, vierte Etage, 1997</p>

    8+8-1, installation view, vierte Etage, 1997